divendres 19 de abril de 2024

Avís legal

Dades del club
En compliment de l'article 10, de la llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, s'exposen les dades identificatives del titular de la pàgina Web.

Denominació Social: CLUB NÀUTIC CAMBRILS, el Club
Domicili social: Paseo Miramar, 5
Població: Cambrils
Província: Tarragona
Codi postal: 43850
C.I.F. número: B-43033885
Adreça de correu electrònic: info@clubnauticcambrils.com
Telèfon de contacte: +34 977 36 05 31

Condicions d'ús
Aquest avís legal regula l'accés i l'ús d'aquest lloc web, la finalitat del qual és oferir als usuaris informació i inscripció als cursos oferts pel Club. El titular de la pàgina Web podrà modificar a qualsevol moment i sense previ avís, el disseny, presentació i/o configuració d'aquest lloc, condicions d'ús, així com alguns o tots els serveis.

Condicions d'accés i utilització de la Web
L'usuari accedeix a fer un ús correcte de la Web i dels serveis que ofereix, amb total subjecció a la Llei, als bons costums, a les presents Condicions d'ús.
Queda expressament prohibit qualsevol ús diferent a la finalitat d'aquest Lloc web. L'accés i utilització del lloc no exigeix la prèvia subscripció o registre dels usuaris.
La informació que proporciona l'usuari al Club haurà de ser veraç. L'usuari garanteix l'autenticitat de totes aquelles dades que faciliti en l'emplenament dels formularis.
L'usuari serà l'únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que faci i que poguessin causar al club o a tercers perjudicis per la informació proporcionada.
L'usuari accedeix a fer un ús adequat dels continguts i serveis que el club ofereix a través d'aquest lloc web i a no usar-los per incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l'ordre públic.

Protecció de Dades de Caràcter Personal
“CLUB NÀUTIC CAMBRILS” en compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, informa al client que les dades personals que aporta en aquest acte, més les que es puguin obtenir durant la vigència de la prestació del servei, seran incloses en els fitxers automatitzats de dades de caràcter personal de titularitat de l’empresa. Si ho desitja, i d’acord amb allò que estableix l’esmentada Llei 15/1999, pot exercir el dret d’accés, de rectificació i de cancel·lació, adreçant-se a “CLUB NÀUTIC CAMBRILS” amb adreça al carrer Passeig Miramar, 5, 43850-Cambrils.
Consento expressament i autoritzo a el “CLUB NÀUTIC CAMBRILS” a la captació i tractament de les dades del present full d'inscripció així com a l'ús de la imatge on apareguin, només o en grup, alumnes realitzant activitats derivades de la present inscripció.

Terminis d'inscripció i criteris d'admissió
- El termini límit per inscriure's als cursos de vela serà fins a 5 dies abans que comenci el curs.
- Els cursos s'aniran tancant a mesura que es vagin completant.
- Aquells alumnes que no aconsegueixin plaça en la setmana desitjada, podran apuntar-se en una llista d'espera per rigorós ordre cronològic.
- Les inscripcions no seran definitivament acceptades fins que es present en l'oficina de l'escola la documentació addicional sol·licitada i aquesta sigui validada pel nostre personal administratiu.

Política de cancel·lació i devolucions
- La realització dels cursos està subjecta a un nombre mínim de 4 inscrits.
- En cas que no es pogués realitzar el curs, s'oferiria una activitat alternativa.
- Cas de produir-se una cancel·lació per part del client, es compensarà lliurant un val pel mateix valor del curs que es cancel·la, per realitzar activitats en el CN Cambrils l'any següent a la data de cancel·lació.
- En cas de malaltia es farà la devolució el 90% de l'import pagat. Es podrà sol·licitar un informe mèdic.
- El CN Cambrils es reserva la possibilitat de realitzar o no canvis de sessions per motius meteorològics, sempre que es pugui oferir una activitat alternativa.

Responsabilitat
- El Club declina responsabilitats quan l'alumne estigui fora de les instal·lacions de l’escola de vela.
- El Club declina responsabilitats quan sigui provada desobediència a les instruccions del monitor.
- Qui emplena el formulari d'inscripció a qualsevol dels cursos accepta i assumeix:
- Que totes les dades d'aquest formulari són certs
- Qualsevol responsabilitat que pugui derivar-se de l'activitat en compliment de les disposicions vigents, tant de les Autoritats Marítimes com a Esportives i de quan pugui succeir a causa de no complir estrictament el que està establert. Amb aquesta declaració el que subscriu relleva de tota responsabilitat a el “CLUB NÀUTIC CAMBRILS”, així com a qualsevol persona física i jurídica que participi en l'organització d'aquesta activitat, assumint al seu càrrec qualsevol dany o perjudici que pugui ser considerat en la participació d'aquesta activitat.

 

Últimes notícies

Xarxes socials