divendres 19 de abril de 2024

Condicions legals

Terminis d'inscripció i criteris d'admissió
- El termini límit per inscriure's als cursos de vela serà fins a 5 dies abans que comenci el curs.
- Els cursos s'aniran tancant a mesura que es vagin completant.
- Aquells alumnes que no aconsegueixin plaça en la setmana desitjada, podran apuntar-se en una llista d'espera per rigorós ordre cronològic.

Política de cancel·lació i devolucions
- La realització dels cursos està subjecta a un nombre mínim de 4 inscrits.
- En cas que no es pogués realitzar el curs, s'oferiria una activitat alternativa.
- En cas de malaltia es farà la devolució el 90% de l'import pagat. Es podrà sol·licitar un informe mèdic.
- El CN Cambrils es reserva la possibilitat de realitzar o no canvis de sessions per motius meteorològics, sempre que es pugui oferir una activitat alternativa.

Responsabilitat
- El Club declina responsabilitats quan l'alumne estigui fora de les instal·lacions de l’escola de vela.
- El Club declina responsabilitats quan sigui provada desobediència a les instruccions del monitor.
- Qui emplena el formulari d'inscripció a qualsevol dels cursos accepta i assumeix:
- Que totes les dades d'aquest formulari són certs
- Qualsevol responsabilitat que pugui derivar-se de l'activitat en compliment de les disposicions vigents, tant de les Autoritats Marítimes com a Esportives i de quan pugui succeir a causa de no complir estrictament el que està establert. Amb aquesta declaració el que subscriu relleva de tota responsabilitat a el “CLUB NÀUTIC CAMBRILS”, així com a qualsevol persona física i jurídica que participi en l'organització d'aquesta activitat, assumint al seu càrrec qualsevol dany o perjudici que pugui ser considerat en la participació d'aquesta activitat.

Política de privadesa
“CLUB NÀUTIC CAMBRILS” en compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, informa al client que les dades personals que aporta en aquest acte, més les que es puguin obtenir durant la vigència de la prestació del servei, seran incloses en els fitxers automatitzats de dades de caràcter personal de titularitat de l’empresa. Si ho desitja, i d’acord amb allò que estableix l’esmentada Llei 15/1999, pot exercir el dret d’accés, de rectificació i de cancel·lació, adreçant-se a “CLUB NÀUTIC CAMBRILS” amb adreça al carrer Passeig Miramar, 5, 43850-Cambrils.

Consento expressament i autoritzo a el “CLUB NÀUTIC CAMBRILS” a la captació i tractament de les dades del present full d'inscripció així com a l'ús de la imatge on apareguin, només o en grup, alumnes realitzant activitats derivades de la present inscripció.

Últimes notícies

Xarxes socials